Szkolenia

Realizacja złożonych przedsięwzięć oraz chęć skutecznego odpowiadania na potrzeby rynku wymagają posiadania kadry o jak najwyższych kompetencjach. Generuje to potrzebę nieustannego rozwoju pracowników i doskonalenia metod, jakimi ten rozwój jest realizowany. Nasza firma rozumie, że wykwalifikowany personel to podstawa sukcesu, dlatego dzielimy się tym, co posiadamy najcenniejszego – wiedzą naszych ekspertów. Przekazujemy ją na różne sposoby i w różnym zakresie, ale zawsze dbamy o to, żeby to, czego uczymy było sprawdzone w praktyce i dawało wymierne korzyści. Usługi szkoleniowe koncentrujemy na podstawowych obszarach naszej działalności:

  1. Zarządzanie projektami i programami, gdzie możemy zaoferować szkolenia z zastosowania konkretnych metod zarządzania projektami i programami, takich jak PMBoK®, PRINCE2®,  MSP® czy Agile.
  2. Zarządzanie architekturą korporacyjną, gdzie skupiamy się na sprawdzonych standardach, takich jak TOGAF® oraz Archimate®
  3. Analiza biznesowa będąca tematyką szkoleń skupionych wokół takich zagadnień, jak modelowanie procesów biznesowych (BPM), notacja UML, zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia.
  4. Business Inteligence gdzie oferujemy szkolenia z narzędzi Pentaho® oraz z tematów merytorycznych

Formy współpracy

Szkolenia realizujemy w oparciu o kilka sprawdzonych wzorców, wśród których możemy wyróżnić:

  • Szkolenia otwarte – szkolenia organizowane przez nas zgodnie z harmonogramem. Prezentują one najpopularniejsze zagadnienia i są dostosowane do szerokiego spektrum uczestników. Główną zaletą takich szkoleń jest ich dostępność oraz możliwość wymiany doświadczeń z osobami z innych organizacji.
  • Szkolenia zamknięte i półzamknięte – dedykowane szkolenia przeznaczone wyłącznie dla pracowników Państwa Firmy. Realizujemy w ich trakcie programy standardowe lub specjalnie dostosowane, w zależności od wymagań. Forma półzamknięta pozwala nam na przeprowadzenie ciekawych szkoleń dla osób z dwóch lub trzech firm o podobnych wymaganiach, co umożliwia zrealizowanie dedykowanego programu szkoleniowego nawet dla niewielkich grup (2-3 osoby)
  • Warsztaty profilowane – warsztaty „szyte na miarę” potrzeb Klienta, obejmujące specjalne dostosowanie materiału pod podaną przez Zamawiającego sytuację. Wspólna realizacja w formie warsztatów kluczowych elementów omawianego zagadnienia (analizy, projektu). Produkt warsztatu stanowi istotny wkład dla dalszych prac Klienta.
  • Coaching i Mentoring – metody pracy indywidualnej, w których nasz ekspert swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z Państwa Pracownikiem umożliwiając mu pozyskanie nowych kompetencji i ugruntowanie posiadanej wiedzy. Tutaj nie ma gotowych programów szkoleniowych, a sukces jest mierzony poprzez osiąganie wyznaczonych celów.
FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT