Zarządzanie portfelem, programem i projektem

Print Friendly

Zarządzanie portfelem projektów i programów

Zmiana w organizacji często związana jest z równoległą realizacją szeregu przedsięwzięć. Ich rozsądna selekcja, dopasowanie do strategii i wzajemna korelacja wymaga zastosowania mechanizmów zarządzania portfelowego. W tym celu wyróżnia się zwykle procesy definiowania i realizacji portfela przedsięwzięć oraz przyjmuje stosowną strukturę organizacyjną.

W ramach zarządzania portfelem istotne jest wprowadzenie mechanizmów nadzoru programów i projektów. Duże korzyści na poziomie portfela można uzyskać dzięki powiązaniu go z planowaniem zmian na poziomie merytorycznym np. korzystając z podejścia architektonicznego.

Zarządzanie programami

Mechanizmy zarządzania programem wprowadzane są zwykle w przypadku, gdy cele strategiczne organizacji realizowane są przez zbiór istotnie skorelowanych projektów. Program stanowi swoisty parasol ochronny dla realizowanych w nim przedsięwzięć, dodatkowo umożliwiając wyższy poziom zarządzania, w szczególności zarządzając korzyściami, interesariuszami czy zasobami. Podobnie jak w przypadku innych obszarów zarządczych, zarządzanie programem powiązane jest ze stosowaną strukturą organizacyjną i procesami.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami jest obecnie tematem bardzo dobrze znanym większości organizacji. Wartością, którą staramy się wnosić w tym obszarze jest umiejętność łączenia podejść klasycznych i zwinnych oraz powiązania zarządzania projektem z procesami wytwórczymi oprogramowania.

zarzadzanie_porfelem

Usługi realizowane w obszarze „Zarządzanie portfelem, programem i projektem”

Oferując usługi w tym obszarze stosujemy uznane standardy zarządcze (MoP®, MSP®, M_o_R®, PRINCE2®, PMBoK®, Agile), jednak ich użyciu zawsze przyświeca cel maksymalizacji użyteczności i stosowanie reguł zdrowego rozsądku, zgodnie z naszym motto: Common Sense. Applied. W obszarze zarządzania przedsięwzięciami posiadamy szerokie portfolio usług, z których najważniejsze to:

  1. Wdrożenie mechanizmów zarządzania portfelowego w organizacji
  2. Wdrożenia PMO na różnych szczeblach zarządczych organizacji
  3. Wsparcie zarządzania programem, obejmujące w szczególności jego definicję i nadzór
  4. Zarządzanie projektem w imieniu Klienta
  5. Zarządzanie interwencyjne w projekcie
  6. Coaching kierowniczy

Posiadamy również doświadczenia we wdrażaniu narzędzi do zarządzania portfelem projektów firm Microsoft oraz Atlassian [link].

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT